KINESKA FILOZOFIJA PDF

This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. Your online bookstore—millions of USED books at bargain prices. Super selection, low prices and great service. Free shipping. Satisfaction guaranteed. Kineska filozofija translation in Croatian-Italian dictionary.

Author: Tosar Groshakar
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 24 December 2014
Pages: 471
PDF File Size: 1.43 Mb
ePub File Size: 14.95 Mb
ISBN: 437-1-91429-937-9
Downloads: 47921
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aram

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Tekst na drugoj strani om ota engleskog izdanja. Bijeda i uspjeh kineske znanstvene tradicije. Znanost 1 kineski utjecaj na s v i j e t Vrijeme, kronologija i kineska historiografija. D aT onT iV lSr3 dh liimenom.

K idan ili Kitaij ffcilneskl: Crom oie, London, v 20 strukture prirodnih znanosti kakve danas poznajemo, tj. Hipoteze primitivnog ili srednjovjekovnog tipa jasno se razlikuju od hipoteza modernog tipa. Danas je jasno da u povijesti znanosti i tehnologije Stari svijet valja smatrati jednom cjelinom.

Barut se prvi put pojavio u Kini u IX st. Prije svih ostalih razvili su tehniku cijepljenja. To pokazuju izreke filozofa i znanstvenika svih epoiha. U stanovitom smislu tome je doprinijela filozofija prirode. Izgradnji Su Songovog sata tornja u Kaifengu Iako Kina nije imala Euklida, Kinezi su razvili i dosljedno primjenjivali astronomske koordinate, koje su kasnije potpuno prevladale u modernoj astronomiji te se upotrebljavaju ii danas.

Na poklopcu orne lakirane kutije iz 4. Kad su, na primjer, Oni se mogu svrstati u pet skupina. Postao je predsjednik Carskog ureda.

Liu An, knez od Huai-nana oko Ipak je bilo i izuzetaka. Youwen Kai oko Izvanredan primjer navodi Shen Gua oko Prema podacima koje imamo, Xindu Fang oko Malokad su itehnolozi bili zaista robovi. Yan Su oko Nakon toiga sve se odvijalo virio brzo.

  I BUONI CONSIGLI DI LUCIA RIZZI PDF

Prvi recepti za smjesu pojavljuju se Rdkomstrulkiclija’ m ehanizm a d a n a lje u SCC, sv. Bainut nisu izumili zanatlije, seljaci ili zidari. Preostao je velik broj kemijskih aparata iz razdoblja dinastije Han. Ono se upotrebljavalo na moru kao i na kopnu, pri opsadama gradova, kao i na bojnim poljima. Takav kompas im ao je tri kruga: Gilbert je smatrao da je uzrok kretanja nebeskih tijela njihova magnetska sila.

Thomsona navedenog ranije, sasvim opravdan. Prem a Needhamu, Wangu i Prie eu. Iznenada, sredinom XIV st. Kinezi su se malo bavili onom planetarnom astronomijom za koju je Grcima bio potreban Euklid. To je, s druge strane, imalo svojih prednosti: Konjanici koji su Slika Grobne fig u re iiiz doba dinastije Jm ciko T ri tnlpa Ikomjske orm e: Jedan od prvih prikaza orm e s hamom: Orma s hamom javlja se prvi put u Evropi u X st.

Ali i ovdje je Kina bila prva. IV, dio 2, odlom ak Osim toga, ona se ni u jednoj civilizaciji nije javljala u zaprezi s rukunicama.

Zato m islim da ove slike potkraj V st. Od toga doba pa do sredine IX st. Toliko o porijeklu konjske orme. Iako se kineska orma s prsnim remenom upotrebljavala od VII st. One su prve pokazale Evropljanima da ljudi mogu putovati 40 milja na sat bez ikakvih posljedica.

Prva vodenica na Zapadu pripadala je Mitridatu, kralju Ponta, oko Prve kineske vodenice pojavile su: G robna ffeura iz dofoa dinastije Han I st.

Bio je to dvoradni irnijeh s klipom. Puhalo na vodeni pogon shuipai, iiii slapni stroj. Vodena snaga se u to doba mnogo upotrebljavala za pokretanje tekstilnih strojeva si. Upravo smo spomenuli svilu i prijenosni remen. Razmotrimo, na primjer, saoche ili stroj za namatanje svile.

  HANS BELTING ANTROPOLOGIA OBRAZU PDF

Qin Guan opisuje ga veoma jasno u knjizi Can Shu i g. H effer, Cambridge, Dickimsan L ecture. V idi se puhalo s dvoradnim klipom koji.

File:Yin-yang-and-bagua-near-nanning.jpg

V jerojatno J e mislilo ma Jtalpu li m ahakalpu. Sta Carinik se stvoni pred njim: Najstarija knjiga o alkemiji koju pozna povijest znanosti je djelo Wei Boyanga iz II st. Poslije ove pomisli filozofijaa druge. Tako posjedovanje privatne imovine vodi dobiti, A ne posjedovanje vodi upotrebi. Usporedba kineskog feudalizma i zapadnoevropskog feudalizma nije prikladna. Kako je bilo u drevnoj Kini? Izvanrednu monografiju o kineskom oklopu napisao je arheolog Laufer. Kiimesikii samostrel i strelice.

Mengzi je bio jedan od prvih mislilaca u povijesti koji je branio pravo naroda da zbaci i ubije tiranina. To je- uostalom, poznata stvar. Osim nabrojenih, ima mnogo drugih takvih izuma koji nisu toliko poznati.

Prisjetimo se nekih pojedinosti. Ali postojao je izuzetak — Kina. U Kini nalazimo ormu koju bih nazvao orma s prsnim remenom. Tako je jedna od njih i djelotvorna konjska flozofija. Nisam namjeravao iznositi neke posebne teze.

To sam ovdje nastojao objasniti. Pripadnici ove birokracije nisu potpuno predstavljali nasljednu grupu. Povi jesna IklaskdaIX st. U Shijiju2 postoji posebno poglavlje o trgovcima toga doba. Izvana su im donosili skromne obroke.

chinese philosophy – Wikidata

Potkraj vladavine dinastije Q. Sve je to bilo potpuno nepoznato. Sjetio sam se izreke vezane za gradove u Evropi: Sve je to strano kineskoj kulturi i misli. W oolf, Indiianaipoilis, , str. R ep rod ucirao B aylin. S tron g, L etter fro m China,’hr.

Vjerojatno su zbog toga konfucijevci nastojali na uvjeravanju. SCC, svezak I J str. Iihistraaija iz p rvog izdanja Tiangong K aiw u,god in e.